Dinin Manevi Doygunluğu

Din toplum hayatını düzenleyen ve disipline eden, insanlar için gerekli bir noktadır. Dini duygular insandan hiçbir zaman ayrılmayan parçalarıdır.

Dini hikayeler hayatımızın gerçekleridir. Din bizi hiçbir şekilde yanından ayırmayan bekçilerimiz gibidir. Farkında olmadan ruhsal bunalımlara karşı örtülmüş bir örtü görevi görür. Bu örtüyü zırh gibi sağlam kılmak bizim elimizdedir.

Abdülkadir Geylani sözleri bütününde de bunu yakalayabilirsiniz. Fiziksel hislerde, bayağı zevklerde tatmin arayan insanlar din ile adeta ruhunu tedavi eder. İnsani eylemlerden insanüstü bir iyileştirme ve fayda beklemek manasızdır.

Ancak Şemsi Tebrizi sözleri gibi alimlerin de desteklediği sözlerde bu huzuru gözlemleyebilirsiniz. Kendine faydalı olmak isteyen, duygu durumlarını dengelemek isteyen herkes inanç duygusu ile ruhunu beslemelidir.